Analiza activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2018 Reviewed by CD on . Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, sau a înlocuitorului legal, şi-a desfăşurat a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, sau a înlocuitorului legal, şi-a desfăşurat a Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Analiza activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2018

Analiza activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2018

Analiza activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2018

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, sau a înlocuitorului legal, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Planului de activitate pentru anul 2018.

Acţiuni şi măsuri preventive:

a) participarea structurilor din cadrul C.J.S.U. la exerciţiile executate la nivel judeţean;

b) analiza modului de desfăşurare a antrenamentelor de înştiinţare a C.L.S.U.;

c) verificarea modului de salubrizare a cursurilor de apă;

d) verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;

e) monitorizarea permanentă a evenimentelor hidrometeorologice.

Acţiuni şi măsuri proactive:

a) înştiinţarea autorităţilor publice despre iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă;

b) asigurarea şi verificarea mijloacelor şi stocurilor cu materiale pentru deszăpezire;

c) verificarea asigurării permanenţei, cu personal instruit la primării;

d) executarea a 6 antrenamente bilunare cu C.L.S.U. în domeniul înştiinţării-alarmării;

e) verificarea stării de întreţinere şi funcţionare a 52 de echipamente de înştiinţare-alarmare, prin desfăşurarea a 36 de exerciţii de alarmare publică, având ca obiectiv, verificarea viabilităţii sistemului de înştiinţare – alarmare local în unităţile administrativ-teritoriale.

În conformitate cu O.P. nr. 44, respectiv O.P. nr. 45 din 16.01.2018 reprezentanţii Instituţiei Prefectului au desfăşurat 17 activităţi de verificare, constatare, analizare, evaluare şi îndrumare din punct de vedere al respectării prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, la sediul autorităţilor publice locale.

Cronologia principalelor activităţi preventive

Sub conducerea I.S.U. Bistriţa şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, de la nivel local şi regional, s-au desfăşurat 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren astfel:

– în 27 martie în municipiul Bistriţa – exerciţiu tactic pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de izbucnirea unui incendiu la Centrul Comercial B1 SHOPPING;

– în 14 iulie – exerciţiu pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă în cazul producerii unui accident în mediul speologic, la Peştera Izvorul Tăuşoarelor;

– în 7 august – exerciţiu pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă în cazul producerii unor fenomene meteorologice periculoase, care au condus la rătăcirea unui grup de turişti în zona montană în Munţii Călimani, Masivul Bistriciorul, zona de creastă;

În data de 13.10.2018 s-a desfăşurat exerciţiul naţional pentru antrenarea structurilor de conducere şi răspuns, în cazul producerii unui seism major, generator de victime multiple, „SEISM 2018”. Din cadrul I.S.U. Bistriţa au participat 76 de cadre.

Scopul acestui exerciţiu de amploare, a fost antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare şi răspuns, la nivel local, regional şi naţional, în cazul producerii unui seism major cu victime multiple.

– în 18 decembrie – exerciţiu în municipiul Bistriţa, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă, în condiţiile producerii unui accident major pe căile de transport rutier, cu activarea Planului Roşu de Intervenţie.

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

În vederea asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă şi a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2018 C.J.S.U. a fost convocat în:

– 7 şedinţe extraordinare;

– 2 şedinţe ordinare;

– 7 şedinţe extraordinare în sistem videoconferinţă (la nivel naţional).

Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost:

evaluarea activităţii desfăşurate de C.J.S.U. în anul 2017;

Planul cu principalele activităţi ale C.J.S.U. pentru anul 2018;

analiza situaţiei cauzată de fenomenele meteorologice periculoase produse în comuna Tîrlişua, în data de 02.01.2018;

Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald 2018;

aspecte legate de modul de dispunere a bazelor de operaţii, necesare campării forţelor sosite în sprijin, la nivelul judeţului;

Concepţia naţionale de răspuns în caz de inundaţii;

gestionarea situaţiilor de urgenţă, în contextul atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice;

analiza situaţiei cauzată de fenomenele hidrometeorologice produse în luna iunie 2018;

aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice si poluări accidentale, pentru iniţierea demersurilor necesare în vederea propunerii alocării unor sume din fondul de intervenţie prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru combaterea şi înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor „Regularizare râu Budac la Ragla”

necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor pe cursurile de apă Ilişua şi Valea Borcutului;

acţiunile de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;

Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece pentru anul 2018-2019.

În cadrul şedinţelor de lucru a C.J.S.U., pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, au fost emise 8 hotărâri:

– Hotărârea nr. 1 din 23.01.2018 privind aprobarea ,,Planului cu principalele activităţi ale C.J.S.U. pentru anul 2018″;

– Hotărârea nr. 2 din 23.01.2018 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din comuna Tîrlişua, din data de 02.01.2018;

– Hotărârea nr. 3 din 30.05.2018 privind aprobarea ,,Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald 2018″;

– Hotărârea nr. 4 din 30.05.2018 privind aprobarea locurilor de dispunere a bazelor de operaţii, necesare campării forţelor sosite în sprijin, din judeţ;

– Hotărârea nr. 5 din 06.07.2018 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din judeţul Bistriţa-Năsăud, în luna iunie 2018;

– Hotărâre nr. 6 din 26.07.2018 privind necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor ,,Regularizare râu Budac la Ragla”, cu scopul de a proteja şi de a reduce riscurile asociate asupra populaţiei, bunurilor, obiectivelor socio-economice şi culturale;

– Hotărârea nr. 7 din 19.10.2018, privind necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor „Regularizare râu Budac la Ragla”, cu scopul de a proteja şi de a reduce riscurile asociate asupra populaţiei, bunurilor, obiectivelor socio-economice şi culturale;

– Hotărârea nr. 8 din 19.10.2018, privind aprobarea ,,Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece pentru anul 2018-2019″.

Pentru aplicarea legislaţiei specifice şi buna desfăşurare a activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, preşedintele C.J.S.U. a emis 14 ordine:

Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului, în perioada de referinţă a presupus întocmirea/actualizarea mai multor planuri de măsuri şi documente operative

Succesiunea principalelor evenimente

Diferenţele de temperatură au dus la formarea de zăpoare de gheaţă astfel încât cursurile de apă din judeţ au trebuit monitorizate în permanenţă.

În data de 3 şi 4 decembrie echipajul pirotehnic din cadrul I.S.U. Bistriţa, a intervenit pentru înlăturarea unui zăpor de gheaţă format pe albia cursului de apă Rebra.

Au fost create canale de scurgere printre acumulările de gheaţă pentru dirijarea apei în albia râului.

În baza situaţiilor statistice raportate de către Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud s-a înregistrat 1 deces cauzat de hipotermie.

Odată cu începerea procesului de încălzire şi ca urmare a precipitaţiilor cu caracter torenţial (perioadele martie-mai, iunie-iulie) s-au produs, reactivări ale alunecărilor de teren, surpări de teren, eroziuni ale malurilor râurilor şi pârâurilor în 4 localităţi: Jelna, Valea Măgheruşului, Colibiţa şi municipiul Bistriţa (str. Amurgului, Valea Ghinzii).

În data de 10.03.2018 s-a produs o alunecare de teren pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp., fiind acoperiţi 0,5 m din D.J. 173, între municipiul Bistriţa şi localitatea Jelna. Aceasta s-a extins în următoarele zile cu aproximativ un metru liniar, pe toata lungimea faliei, aflându-se in pericol 3 case. Comisia mixtă numită prin ordin de prefect, s-a deplasat la faţa locului în vederea constatării şi evaluării pagubelor. În urma verificărilor, s-a dispus realizarea unui zid de sprijin pentru stoparea fenomenului de alunecare.

În perioada 17-19 martie în urma ploilor însemnate cantitativ, a infiltraţiilor apei în sol, a scurgerilor de pe versanţi, a topirii stratului de zăpadă şi a creşterilor de debit, au fost afectate 31 de localităţi, 28 dintre acestea au rămas fără energie electrică.

Pagube înregistrate:

– 17 ha. de pădure (950 mc. de doborâturi);

– a fost avariată o casă în localitatea Rebra;

– D.J. 172 B a fost blocat (pentru o perioadă scurtă de timp);

– 2 drumuri vicinale au fost blocate cu aluviuni.

Pe lângă cadrele M.A.I. au intervenit 28 de angajaţi ai S.C. Electrica, voluntari ai S.V.S.U. Bistriţa, Rebra şi Ciceu-Giurgeşti. Menţionăm faptul că în intervalul 17.03.2018 ora 1400 – 18.03.2018 ora 2300 judeţul a fost sub atenţionare meteorologică COD GALBEN şi în intervalul 18.03.2018 ORA 0600 – 19.03.2018 ora 1200 judeţul s-a aflat sub avertizare COD PORTOCALIU.

În perioada 30 martie – 30 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile O.P. nr. 113 din 27.03.2018 privind constituirea comisiei pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, a cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţie de pe raza judeţului, o comisie mixtă a verificat modul în care au fost salubrizate cursurile de apă din judeţ şi modul în care au fost întreţinute şanţurile şi rigolele.

În urma verificărilor s-au întocmit 8 note de constatare, în care au fost evidenţiate aspectele neconforme, însoţite de termene de remediere.

Ca măsuri generale, la producerea inundaţiilor, pe lângă retransmiterea către C.L.S.U. a atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi hidrologice emise, avertizarea locuitorilor, cu prioritate a celor din zonele cele mai expuse la inundaţii de pe raza localităţilor, s-au mai întreprins o serie de măsuri:

– pre-alertarea structurilor de intervenţie pentru a fi în măsură ca, în cazul înrăutăţirii situaţiei operative, să fie aduse în subunităţi efective suplimentare din turele libere;

– supravegherea permanentă, pe durata avertizării, a podurilor, podeţelor şi secţiunilor înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;

– îndepărtarea depozitelor de material lemnos şi rumeguş de pe malurile cursurilor de apă şi din albiile acestora;

– asigurarea permanenţei la sediul primăriilor;

– salvarea oamenilor, animalelor şi a bunurilor materiale periclitate de inundaţii.

Acţiuni post-eveniment

S-a realizat centralizarea datelor cu privire la efectele situaţiilor de urgenţă şi informarea operativă a conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi a celorlalte structuri cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, în vederea luării deciziilor privind intervenţia specifică.

Pagubele înregistrate ca urmare a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului au fost constatate şi evaluate de către comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului, cu reprezentanţi din instituţiile componente ale grupurilor de suport, din cadrul C.J.S.U.. Scopul acestor comisii a fost acela de a inventaria pagubele, în vederea întreprinderii de măsuri specifice pentru a reveni la situaţia de normalitate

În acest sens în anul 2018 au fost întocmite 25 de Procese Verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor, produse în 37 de localităţi de pe raza a 17 comune

În scopul analizării şi evaluării posibilităţii de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, s-au transmis 2 situaţii, referitoare la evaluarea pagubelor înregistrate atât din punct de vedere al daunelor fizice directe, cât şi al costurilor de intervenţie al serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi a celorlalţi participanţi la limitarea/înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice.

Pe parcursul anului s-a răspuns la 11 petiţii pentru certificarea datelor trimise referitoare la fenomenele hidrologice/meteorologice periculoase în vederea soluţionării unor dosare de daună la societăţile de asigurări.

În anul 2018 au fost întocmite şi transmise la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 3 proiecte de Hotărâre de Guvern, privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, în vederea refacerii infrastructurii afectate.

Sumele alocate de către Guvern judeţului Bistriţa-Năsăud au fost:

– 17 mii lei prin H.G.R. nr. 514 din data de 12.07.2018;

– 159 mii lei prin H.G.R. nr. 563 din data de 24.07.2018.

De asemenea, procesele verbale rezultate în urma evaluării pagubelor de către comisiile constituite prin ordin de prefect au stat la baza anchetei sociale efectuată de AJPIS, în urma căreia s-a alocat suma de 35 mii lei prin H.G. nr. 86 din data de 07.03.2018, privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

Activităţi de pregătire

În conformitate cu Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-au desfăşurat o serie de activităţi de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă cu:

– personal cu funcţii de conducere:

Centrul Naţional de Pregătire Ciolpani:

– curs pentru înalţi funcţionari publici – 1 planificat/1 prezent;

Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca:

– curs de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, pe grupe de pregătire, gradul de participare a fost de 51 % (locul 4), gradul de participare pe centru, fiind de 38 %.

Direcţii de acţiune şi propuneri

1) creşterea gradului de implicare în activităţile specifice pentru prevenirea sau gestionarea situaţiilor de urgenţă prin:

– întocmirea de rapoarte semestriale de activitate;

– formularea de propuneri de activităţi specifice fiecărei instituţii, în vederea întocmirii planurilor de măsuri specifice;

– participarea activă la exerciţii de pregătire organizate la nivel judeţean;

– participarea în comisii mixte pentru constatarea şi evaluarea pagubelor în urma fenomenelor hidrometeorologice şi la orice activitate ce implică prezenţa membrilor C.J.S.U. sau a grupurilor de suport;

2) monitorizarea zonelor cu risc, în vederea stabilirii măsurilor de diminuare a manifestării acestora, analiza stadiului de îndeplinire a acestora;

3) concentrarea eforturilor pentru menţinerea la un nivel corespunzător privind cooperarea interinstituţională între membrii comitetului;

4) axarea pe asigurarea măsurilor proactive şi de educare preventivă a populaţiei, printr-o implicare constantă a tuturor instituţiilor reprezentate în cadrul C.J.S.U., precum şi de către C.L.S.U. şi în raport cu riscurile identificate în profil teritorial.

 

Clip to Evernote

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus