Întâlniri între reprezentanții ISU „Bistrița”, reprezentanți ai autorităților județene, primari și protectanți Reviewed by CD on . Reprezentaţii autorităţilor publice locale care deţin construcţii fără autorizaţie de securitate la incendiu şi proiectanţi au luat parte miercuri și joi, 11-12 Reprezentaţii autorităţilor publice locale care deţin construcţii fără autorizaţie de securitate la incendiu şi proiectanţi au luat parte miercuri și joi, 11-12 Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Întâlniri între reprezentanții ISU „Bistrița”, reprezentanți ai autorităților județene, primari și protectanți

Întâlniri între reprezentanții ISU „Bistrița”, reprezentanți ai autorităților județene, primari și protectanți

Întâlniri între reprezentanții ISU „Bistrița”, reprezentanți ai autorităților județene, primari și protectanți

Reprezentaţii autorităţilor publice locale care deţin construcţii fără autorizaţie de securitate la incendiu şi proiectanţi au luat parte miercuri și joi, 11-12 octombrie, la întâlniri cu specialiştii pompieri din ISU Bistrița – Năsăud.

În cadrul acestor întâniri au fost discuții privind modul de elaborare a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu.

Principalele subiecte abordate au fost: cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu”; cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi anume faptul că avizul de securitate la incendiu este o parte integrantă a documentaţiei care stă la baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu; categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu; prezentarea modului de obţinere a avizului de securitate la incendiu, pentru emiterea acestui act sunt solicitate doar piese scrise şi desenate care stau şi la baza emiterii autorizaţiei de construire; obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate; obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiariilor/investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor cât şi în legislaţia specifică domeniului construcţii; întocmirea documentaţiei tehnice nu este apanajul beneficiarului/investitorului, ci a proiectanţilor care au această calitate conform legii (arhitecţi, ingineri constructori sau de instalaţii), obligațiile proiectanților și contravențiile pe care le pot săvârși în cazul neîndeplinirii acestora.

În continuare, unitatea noastră își manifestă deschiderea pentru sprijinirea persoanelor cu atribuții pe această linie pentru obținerea acestui act administrativ – autorizația de securitate la incendiu.

Clip to Evernote

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus