Adrian Florin Chereji: Confuzie şi degringoladă la Primăria municipiului Bistriţa

Confuzia şi degringolada care domnesc la Primăria municipiului pe chestiunea variantei ocolitoare s-au putut constata şi din modul în care a fost pregătită şi cum s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Local Bistriţa din data de 14 august 2013, mai precis chestiunea aprobării convocării unui referendum local.

Majoritatea necesară adoptării HCL a fost modificată ilegal înainte de şedinţa CL

Deşi iniţial proiectul HCL prevedea (corect) 11 voturi , respectiv jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie, la începutul şedinţei executivul (simţind că nu vor reuşi să adune 11 voturi) a modificat majoritatea la jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă (cum la şedinţa CL au fost prezenţi 16 consilieri din 21, în noua versiune a executivului HCL putea fi adoptată cu 9 voturi). Legea administraţiei publice locale prevede majoritate de jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţiune , respectiv 11 în cazul CL Bistriţa, pentru probleme ce vizează urbanismul; HCL în dezbatere urma să aibă efecte urbanistice, traseul variantei ocolitoare trebuind a fi introdus în Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Bistriţa ( a se vedea citatele de mai jos).

Legalitatea HCL

D-na Floare Gaftone, Secretarul municipiul Bistriţa, a afirmat că HCL în dezbatere este perfect legală deorece nu se suprapune pe traseul HCL 151/2010 (care dădea aviz favorabil traseului 2 SUD – prin Pădurea Codrişor) „Proiectul de hotărâre este legal şi pentru că nu se suprapune cu hotărîrea 151, hotărîre care a fost anulată definitiv de către instanţa de contencios-administrativ. Hotărârea anulată privea varianta Bistriţa Sud 2. Dacă observaţi întrebarea priveşte un traseu Bistriţa Sud şi nu Bistriţa Sud 2, 3 sau un alt număr. Din punct de vedere juridic întrebarea este perfect legală. După cum observaţi, buletinul de vot nu are hartă şi nici proiectul de hotărâre nu are hartă.” – citat din intervenţia d-nei Floare Gaftone din şedinţa CL din 14 august 2013.

În această situaţie, când înaltul funcţionar public care asigură legalitatea actelor emise de legislativ (Consiliul local) şi executiv (Primăria), respectiv Secretarul municipiului, admite faptul că HCL 151 a fost ilegală deoarece traseul variantei ocolitoare trecea prin intravilanul oraşului, orice altă variantă ocolitoare , chiar dacă trece numai 1 m prin intravilan, nu este legală. În această situaţie, populaţia ar putea fi consultată pentru realizarea variantei 3 SUD, pe lângă Monariu, Budacu de Jos, Jelna, Dorolea, Livezile.

Pe cale de consecinţă, documentaţia de actualizare a PUG trebuie modificată în sensul scoaterii traseului variantei ocolitoare din intravilanul municipiului.

Oportunitatea referendumului

Datorită concluziei de la punctul anterior, populaţia cu domiciliul în oraşul Bistriţa nu mai are cu ce se pronunţa asupra unui traseu care nu trece prin oraşul Bistriţa.

Eventual, ar putea fi consultaţi cetăţenii cu domiciliul în localităţilor componente Viişoara şi Unirea să se pronunţe dacă acceptă ca 40 % din traficul de tranzit (traficul spre/dinspre Năsăud conform studiului de trafic, anexă la documentaţia de actualizare PUG) să treacă în continuare pe DN 17, care traversează cele două localităţi. Acest lucru se va întâmpla dacă se alege o variantă ocolitoare legală (adică în afara intravilanului) de SUD.

Un alt argument care pune la îndoială oportunitatea organizării acestui referendum este furnizat tot de către d-na Floare Gaftone: „Părerea mea este că această variantă care urmează să fie inclusă în PUG-ul oraşului aşa cum spunea domnul primar trebuie să deţină nişte avize conforme care vor veni de la Ministerul Transporturilor şi de la Mediu şi de la Consiliul Judeţean, printre alţii. Deci, rezultatul referendumului nu are decât un caracter consultativ, de recomandare.” Citat din intervenţia d-nei Floare Gaftone din şedinţa CL din 14 august 2013.

Vă supun atenţiei alte două intervenţii din cadrul şedinţei CL din data de 14 august, care întăresc lipsa de oportunitate a referendumului.

Sorin Hangan, consilier municipal PNL: „Eu sunt aici doamna secretară, nu am plecat spre deosebire de colegii noştri, însă tot nu am înţeles nimic. De vreme ce CNADR hotăreşte până la urmă că face această investiţie pe traseul pe care îl consideră legal şi cel mai fezabil, noi neavând nicio decizie în acest sens, acest referendum este doar unul consultativ. De ce să mai cheltuim timp şi bani, de vreme ce indiferent care va fi rezultatul referendumului va face CNADR ce va dori. Chiar nu înţeleg. “

Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistriţa: “Aţi surprins corect. Într-adevăr urmează să se adopte o hotărîre de Guvern, o hotărîre de Guvern este un act administrativ, precum şi hotărîrea de Consiliu Local, care trebuie să facă obiectul unei consultări şi a unei aprobări. Ea poate fi atacată ca orice act în contencios-administrativ. Aici vorbim de oportunitate: dumneavoastră vreţi sau nu să consultaţi cetăţenii. Este dreptul lui, cetăţeanul are un drept prevăzut prin Constituţie să îşi spună părerea, însă el nu este un specialist în trafic, el nu este un drumar, nu este un urbanist. Dvs trebuie să îl consultaţi. Va fi una dintre variantele pe Sud care respectă legea şi care va fi fundamentată de către o echipă de practicieni.”

Ca urmare a celor de mai sus, se justifică, stimaţi concitadini, organizarea unui referendum? Numai pentru ca dl. Ovidiu Creţu să iasă din acestă încurcătură în care singur s-a băgat? Oare nu avem ce face cu 200.000 RON ( 2 miliarde de lei vechi)?

Adrian Florin Chereji

Recomandari

Alte Articole