Consilier local din Rodna, în conflict de interese administrativ

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese administrativ, în cazul lui BOLDIȘ CORNELIA ALEXANDRA, consilier local în cadrul CL al com. Rodna (jud. Bistrița-Năsăud).

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 30 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rodna în anul 2021, printre care și o taxă de utilizare a terenului sintetic din comună, exceptați de la plata taxei fiind elevii liceului din localitate, precum și sportivii legitimați la cluburile sportive din comuna Rodna, deși, la data adoptării hotărârii, soțul persoanei evaluate, era legitimat la un club sportiv din comună.
Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019.

Recomandari

Alte Articole