Duminică au fost înmânate CF-uri proprietarilor de terenuri din localitatea componentă Sigmir (Galerie FOTO)

Duminică, 30 martie 2014, primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Creţu, a înmânat 132 extrase de carte funciară pentru imobile din localitatea componentă Sigmir, pentru suprafaţa de 33,4373 ha situată în intravilan. Până în prezent, datorită desfăşurării lucrării de cadastru general, pe municipiul Bistriţa au fost eliberate în total 1054 CF-uri pentru suprafaţa totală de 4394,89 ha, respectiv 30,21% din suprafaţa totală a municipiului Bistriţa şi localităţile componente.

 

 

Primăria municipiului Bistriţa a demarat în anul 2009 lucrarea „Cadastru general în municipiul Bistriţa şi localităţile componente” când, prin H.C.L. nr. 11/29.01.2009 s-a aprobat încheierea Protocolului de colaborare între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi municipiul Bistriţa, pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul municipiului Bistriţa şi localităţile componente, protocol semnat de cele 2 părţi şi înregistrat sub nr. 10.487/18.02.2009 la Primăria municipiului Bistriţa şi nr. 316.944/08.04.2009 la A.N.C.P.I. Bucureşti.

Per total municipiul Bistriţa, până la această dată s-au executat lucrările de cadastru general faza de teren pentru suprafaţa totală de 8777 ha ce reprezintă 60,33% din totalul suprafeţei municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente.
Până acum s-au eliberat 922 CF-uri pentru suprafaţa totală de 4361,4543 ha, din care:
– 2549,88 ha – pădure;
– 1381,32ha – păşune;
– 430,2543 ha proprietate privată persoane fizice şi juridice din Bistriţa şi Sigmir;

Lucrarea de Cadastru general a fost demarată în anul 2010 în localitatea componentă Sigmir, localitate considerată pilot pentru lucrarea de cadastru general, motivat de faptul că toate aspectele întâlnite în desfăşurarea lucrării de cadastru general în această localitate componentă au stat la baza perfecţionării procedurii de lucru sau chiar la completarea şi modificarea legislaţiei de cadastru general în vigoare.

Localitatea componentă Sigmir are o suprafaţă de 1132 ha şi au fost constituite 97 sectoare cadastrale definite.
Au fost finalizate şi eliberate 959 CF-uri pentru 85 de sectoare cadastrale, pentru suprafaţa de 831,42 ha, respectiv 73,4%, rămânând de eliberat CF-uri pentru 12 sectoare cadastrale care sunt pregătite pentru a fi predate la O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud în vederea verificării şi recepţionării.

Realizarea cu succes a lucrării de cadastru general atât în localitatea componentă Sigmir cât şi în Bistriţa şi Viişoara, se datorează în primul rând cetăţenilor care au răspuns prezent la invitaţia primăriei, manifestând interes pentru această lucrare, permiţând accesul executantului în imobil, respectiv pe proprietate, pentru realizarea măsurătorilor de către executant, prezentând reprezentantului primăriei documentele de proprietate chiar şi în copie legalizată la Notarul public dacă aşa a prevăzut legea modificată.
Executarea lucrărilor de cadastru şi eliberarea noilor CF-uri a fost posibilă şi datorită unei bune colaborări a executantului şi a primăriei cu reprezentanţii O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud.

sursa și foto: www.primariabistrita.ro

Recomandari

Alte Articole