Monica Săsărman: Doamnă ministru Rovana Plumb, cât trebuie să mai aştepte primarii ca să respectaţi legea?

Prin Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007, s-a stabilit că pentru terenurile din ariile naturale protejate deţinute in proprietate sau concesionate, proprietarii sau concesionarii vor primi compensatii pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori masurile de conservare instituite.

Mai multe comune din judeţul nostru deţin suprafeţe de sute de hectare in Parcul Naţional Muntii Rodnei, in baza titlurilor de proprietate obţinute, suprafeţe pentru care ar fi trebuit să primească deja aceste compensaţii. Aceste sume de bani reprezintă o sursă de venit menită modernizării localităţilor, din toate punctele de vedere.

Din păcate, in loc ca autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor sa iniţieze hotarârea de guvern prin care să se stabilească modalitatea de solicitare, de calcul şi acordare a acestor compensaţii, acest for abilitat este mult mai preocupat in a constitui “comiţii si comitete”, cu reprezentanţi doar ai autoritaţilor publice centrale, eliminând din ecuaţie reprezentanţii autoritaţilor publice locale.

Denumit “Proiect de Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011”, acest proiect s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului din 27 august 2013, cu toate ca pe site-ul ministerului se menţionează ca “eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (19.08.2013), până în data de 28.08.2013, la MMSC – Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate” şi nu face nicio referire la aceste compensaţii.

Într-o atare situaţie, nu putem să nu intrebăm de cât timp are nevoie această autoritate să pună in aplicare legea, că de respectarea legii este prea mult să vorbim. Cât timp primarii mai trebuie să aştepte adevărata autonomie locală ?…Care ar fi soarta primarilor dacă nu ar pune in aplicare legea sau nu s-ar conforma dispoziţiilor legii?…De ce această autoritate este mai presus de lege?…De ce comunităţile nu-şi pot administra cu adevărat propriile bunuri?…
O concluzie se desprinde: un nume cu greutate fără rezultate….

Comisia de Administraţie PDL Bistriţa- Năsăud
preşedinte Monica Săsărman

Recomandari

Alte Articole