25 iulie, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor cu termen lunar Reviewed by CD on . Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud aduc la cunoştinţa contribuabililor că miercuri, 25 iulie, este termenul limită de depune Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud aduc la cunoştinţa contribuabililor că miercuri, 25 iulie, este termenul limită de depune Rating:
Ești aici: Acasă » Economie»25 iulie, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor cu termen lunar

25 iulie, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor cu termen lunar

25 iulie, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor cu termen lunar

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud aduc la cunoştinţa contribuabililor că miercuri, 25 iulie, este termenul limită de depunere a declaraţiilor cu termen lunar.

 

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2012, trimestrului II 2012, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1397/2010;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II, semestrului I 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 iunie 2012;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2012, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna iunie, trimestrul II, semestrul I 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială şi semestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011;

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul II 2012. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul II 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012;

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul I al anului 2012. Reglementare: OPANAF nr. 892/25.06.2012.

Totodată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud reaminteşte că, după expirarea perioadei de valabilitate a certificatelor digitale (un an), acestea trebuie reînnoite. După obţinerea certificatului de semnătură electronică reînnoit de la unul dintre furnizorii autorizaţi, contribuabilii vor urma paşii de mai jos.

Paşi de parcurs

1. Se descărcă formularul „Document de confirmare” de la adresa .

2. Se completează datele de identificare ale titularului certificatului şi adresa de e-mail.

3. Se semnează şi se trimite prin e-mail la furnizorul de certificat documentul completat.

4. Furnizorul de certificate va aplica semnătura electronică şi va înapoia documentul confirmat.

5. Se accesează websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, modulul Reînnoire certificate calificate.

6. Se selectează documentul de confirmare primit de la furnizorul de certificate.

7. Se tastează butonul Transmite documentul.

8. După o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la transmitere, ANAF trimite noul număr al certificatului digital şi accesul la Serviciul de depunere on-line.

În cadrul acestei proceduri, nu mai este nevoie de înregistrarea formularului 150 la organul fiscal, cu documentaţia aferentă.

Declaraţii care se pot depune online

Certificatul digital pentru semnătură electronică este necesar în cazul transmiterii online a:

– Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

– Declaraţiei privind impozitul pe profit, formular101;

– Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. Atenţie! Formularul 112 se transmite numai on-line;

– Decontului de TVA, formular 300;

– Decontului special de TVA, formular 301;

– Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390;

– Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394;

– Declaraţiei rectificative, formular 710;

– Situaţiilor financiare anuale.

Persoanele interesate pot consulta „Ghidul pentru reînnoirea certificatelor pe portalul ANAF” în care este prezentată procedura de reînnoire a certificatelor în situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a acestora (1 an), publicat pe websiteurile:

– ANAF la adresa www.anaf.ro, secţiunea Acasă, subsecţiunea Servicii online/Depunere electronică declaraţii pj, din prima pagină.

DIRECTOR EXECUTIV, DORINA CICIOC

Clip to Evernote

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus