27 de persoane private de libertate de la Penitenciarul Bistriţa s-au calificat în meseria de lucrător în alimentaţie

27 de persoane private de libertate de la Penitenciarul Bistriţa  au susţinut examenul de finalizare a cursului de calificare profesională în meseria de lucrător în alimentaţie. Evaluarea a avut loc ieri, 29 ianurie 2013. Cei care au urmat cursul au primit drept bonus 30 de zile considerate ca executate din pepeapsa pe care o au de ispăşit. 

Penitenciarul Bistriţa-sală de curs

Deţinuţii vor primi un certificat de calificare acreditat de CNFPA Cluj-Napoca şi recunoscut la nivelul Uniunii Europene. Totodată, persoanele private de libertate absolvente ale acestui curs, vor beneficia de 40 de credite şi 30 zile considerate executate din pedeapsă.

Cei care au urmat acest curs au fost evaluaţi  printr-o probă teoretică şi una practică, toate persoanele private de libertate examinate obţinând note de trecere.

,,Cursul a fost iniţiat în data de 15.10.2012, în cadrul proiectului „Valorificarea potenţialului uman prin promovarea incluziunii sociale  şi a participării grupurilor vulnerabile – persoane private de libertate – pe piaţa muncii”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – Imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” se precizează în comunicatul de presă remis pe adresa redacţiei.

Proiectul este derulat de Centrul Creştin de Reintegrare Socială „ONISIM” Bistriţa, având ca grup ţintă 1218 de persoane private de libertate din patru penitenciare (Bistriţa, Gherla, Aiud, Târgu Mureş), care participă la programe specifice de motivare, consiliere şi formare profesională, pentru a-şi dezvolta competenţele şi a avea o calificare de bază.

Inspectorul de penitenciare Mihaela Negru a precizat: ,,Luând în considerare inclusiv cursul finalizat ieri, pe durata anului 2012, în Penitenciarul Bistriţa s-au derulat cinci cursuri de calificare profesională, organizate în cadrul proiectului cu finanţare externă menţionat anterior, iar 135 persoane private de libertate au fost calificate profesional în domeniile: lucrător în tâmplărie, lucrător în alimentaţie şi lucrător în structuri pentru construcţii.”

Conform sursei citate, obiectivele derulării cursurilor de calificare profesională în penitenciar constau în creşterea competenţelor profesionale şi crearea de oportunităţi pe piaţa muncii pentru persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, facilitându-se, astfel, reintegrarea socială a acestora.

 

Raimond Petruţ

Recomandari

Alte Articole