30 septembrie, data limită pentru rambursarea TVA

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice anunţă că 30 septembrie este termenul limită pentru depunerea solicitărilor de rambursare a TVA-ului aferent anului 2010. Vorbim despre taxa pe valoarea adăugată importurilor sau achiziţionării de bunuri şi servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Rambursarea TVA-ului se face pentru achiziţionarea următoarelor tipuri de bunuri şi servicii: combustibil, închiriere sau alte cheltuieli legate de mijloacele de transport, taxe rutiere şi de utilizare a drumurilor, cheltuieli de deplasare, cazare, servicii de catering şi restaurant, acces la târguri şi expoziţii şi altele.

Pentru rambursare, contribuabilii trebuie să depună formularul 318, în format electronic, la sediul organului fiscal unde este înregistrat ca plătitor de taxe şi impozite. Pentru completarea cererii de rambursare a TVA contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat privind semnătura electronică, obţinut de la furnizorii acreditaţi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza însă o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care acestea reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă mai mică de un an calendaristic dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. Când cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Fac excepţie de la acest drept, întreprinderile mici scutite de plata TVA, persoanele neimpozabile, precum şi contribuabilii care efectuează numai livrări de bunuri sau servicii scutite de TVA, fără drept de deducere.

Recomandari

Alte Articole