3,09% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud în luna februarie

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4060 șomeri (din care 2040 femei), rata șomajului fiind de 3,09 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,04 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,05 pp.
Din totalul de 4060 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1876 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2184 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2692 șomeri provin din mediul rural și 1368 sunt din mediul urban.
Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (33 %), urmat de cei cu studii liceale (25 %), profesionale (20%), primare (15%), universitare (5%), iar 2 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 95 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1085 persoane foarte greu ocupabile, 2141 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Recomandari

Alte Articole