3,26% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud în luna iulie 2023

La sfârșitul lunii iulie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3663 șomeri (din care 1854 femei), rata șomajului fiind de 3,26 %.
Din totalul de 3663 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1197 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2466 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2488 șomeri provin din mediul rural și 1175 sunt din mediul urban.
Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (33,45 %), urmat de cei cu studii liceale (22,58 %), primare (21,43 %), profesionale (16,89 %), universitare (4,43 %), iar 1,22 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 95,57 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,43 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 496 persoane foarte greu ocupabile, 1873 greu ocupabile, 1127 mediu ocupabile, iar 167 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Recomandari

Alte Articole