Cursu de calificare pentru ocupația de ,,îngrijitoare bătrâni la domiciliu” desfășurat de AJOFM Bistrița-Năsăud

În data de 25.09.2023 a avut loc examenul de absolvire al cursului de calificare pentru ocupația de ,,îngrijitoare bătrâni la domiciliu” desfășurat de AJOFM Bistrița-Năsăud în perioada 14.07.2023-22.09.2023.
La acest curs au participat 14 persoane, femei aflate în evidența agenției ca șomere indemnizate și neindemnizate. Acestea provin în procent de 60% din mediu urban ( Bistrița, Beclean)iar restul din mediu rural ( Teaca, Crainimăt, Salva , Domnești, Cormaia). În ceea ce privește pregătirea școlară inițială,acestea au studii generale, profesionale , liceale, postliceale și universitare.
Ocupația se aplică îngrijitorului la domiciliu a bătrânilor și presupune o sferă largă de competențe pentru desfășurarea activității deîingrijire.
În cele 360 de ore de pregătire teoretică și practică , cursanții au dobândit pe lângă competențele fundamentale și generale constând in: comunicare la locul de muncă, aplicarea normelor de protecția muncii și PSI, asigurarea condițiilor igienico-sanitare, asigurarea perfecționării profesionale, planificarea activitații zilnice, gestionarea resurselor alocate, și competențele specifice ocupației : completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate, acordarea îingrijirilor igienice pentru persoana asistată, acordarea primului ajutor persoanei asistate, asigurarea confortului bătrânului asistat , asistarea alimentației și administrarea alimentelor, mobilizarea și transportul bătrânului asistat, mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate, respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale , supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.
Certificatele obținute au valabilitate permanentă, sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene, având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată, autorizate de M.M.S.S. (Ministerul Muncii şi Solidaritații Sociale) şi M.E.(Ministerul Educaţiei).Certificatul se eliberează însoțit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Recomandari

Alte Articole