382 de deţinuţi de la Penitenciarul Bistriţa vor vota la Referendum

Persoanele private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Bistriţa îşi pot exercita dreptul de vot, la referendumul naţional din 29.07.2012, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare şi cu hotărârile Biroului Electoral Central.

În vederea exercitării acestui drept, persoanele private de libertate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

–       să aibă vârsta peste 18 ani sau să fi împlinit această vârstă în ziua alegerilor;

–       să nu le fie interzis acest drept;

–       să fie cetăţeni români;

–       să deţină acte de identitate valabile;

–       să solicite, în scris, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin intermediul administraţiei locului de deţinere, că doreşte să-şi exprime dreptul de vot.

Potrivit Hotărârii nr. 5 / 11 iulie 2012 emisă de Biroul Electoral Central, directorii penitenciarelor şi ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa persoanelor private de libertate, cu suficient timp înaintea zilei referendumului, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, numai în baza  actului de identitate.

Astfel au fost identificate 431 de persoane private de libertate care îndeplinesc condiţiile anterior amintite, dintre acestea, 382 manifestându-şi intenţia de a vota printr-o solicitare scrisă, adresată preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin intermediul administraţiei locului de deţinere.

În cazul persoanelor a căror acte de identitate erau expirate, au fost demarate demersurile necesare în vederea preschimbării acestora, fiind astfel asigurată una dintre cele mai importante condiţii ale participării la vot.

Cererile de votare prin care persoanele private de libertate îşi pot exprima în scris solicitarea de a exercita acest drept se vor completa până pe data de 27 iulie 2012, acestea trebuind să fie depuse cel mai târziu în preziua votării la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află unitatea penitenciară.

Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Laura Opriş, a precizat: ,,În ziua referendumului, directorul unităţii va permite accesul echipei biroului electoral al Secţiei de votare nr. 22, la care este arondat Penitenciarul Bistriţa, care se va deplasa cu urna specială şi cu materialele necesare votării, într-un spaţiu anume amenajat, fiind luate măsurile pentru asigurarea caracterului secret şi liber exprimat al votului.”

Raimond Petruţ

Recomandari

Alte Articole