AJOFM Bistriţa-Năsăud face înscrieri pentru programe de formare profesională

Centrul propriu de Formare Profesională din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud face înscrieri pentru următoarele programe de formare profesională: infirmieră, asistent personal profesionist, bucătar, instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze, administrator pensiune turistică, competenţe informatice,
baby sitter.
Cursurile sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi), înregistrate la AJOFM B-N.
La Bistriţa se vor organiza în lunile februarie şi martie 2024 următoarele cursuri:
Cursul de calificare, de “infirmieră”, domeniul sănătate, igienă, servicii sociale, cod COR 513204, nivel III de calificare, se adresează persoanelor absolvente a 10 clase şi are cuprinsă în programă 720 ore de pregătire, din care pentru teorie sunt alocate 240 de ore, iar pentru practică 480 de ore.
Infirmiera însoţeşte persoanele pe care le îngrijeste la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene. Efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil. Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative. Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.
Dintre activităţile specifice ocupaţiei amintim:
1 Planificarea propriei activităţi Fundamentale
2 Perfecţionarea continuă
3 Lucrul în echipa multidisciplinară
4 Comunicarea interactivă
5 Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
6 Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
7 Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
8 Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
9 Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
10 Transportarea rufăriei
11 Transportul persoanelor îngrijite
Cursul de calificare, de “asistent personal profesionist”, cod COR 532904, nivel II de calificare, se adresează persoanelor care au absolvit cel puţin învăţământul general şi are cuprinsă în programă 360 ore de pregătire, din care pentru teorie sunt alocate 120 de ore, iar pentru practică 240 de ore.
Ocupația de asistent personal profesionist aparține grupei de bază sănătate, conform descrierii din COR. Asistentul personal profesionist asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, precum şi, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.
Asistentul personal profesionist desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice:
– realizează o planificare realistă şi corectă a activităţilor cotidiene;
– sprijină beneficiarul în procesul de integrare în familia asistentului personal profesionist;
– asistă/sprijină beneficiarul în găsirea/păstrarea unui loc de muncă;
– sprijină beneficiarul pentru a desfăşura activităţi în familie şi comunitate;
– sprijină beneficiarului în vederea asigurării recuperării pe diferite planuri, atingerea unui nivel funcţional maxim şi reabilitarea sa prin educaţie continuă, dezvoltarea autonomiei personale şi formarea unei imagini de sine pozitive;
– promovează drepturile beneficiarului şi asigură respectarea lor.
Cursul de calificare, de “Bucătar” – nivel III de calificare, se adresează persoanelor absolvente de învăţământ general şi are cuprinsă în programă 720 ore de pregătire, din care pentru teorie sunt alocate 240 de ore, iar pentru practică 480 de ore.
Cursul de calificare, de “Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze” – curs de calificare nivel 3, cu pregătire teoretică 240 ore şi practică 480 ore.
Cursul de iniţiere, de “Competente informatice” –curs cu durată de 120 de ore la care cursanţii vor trebui să fie minim absolvenţi de învăţământ obligatoriu.
La Beclean, se vor organiza în lunile februarie şi martie 2024 următoarele cursuri:
Cursul de calificare, de “Administrator pensiune turistică” nivel III de calificare, se adresează persoanelor absolvente a 10 clase şi are cuprinsă în programă 720 ore de pregătire, din care pentru teorie sunt alocate 240 de ore, iar pentru practică 480 de ore.
Cursul de calificare, de “Baby sitter” nivel II de calificare, se adresează persoanelor absolvente de învăţământ general şi are cuprinsă în programă 360 ore de pregătire, din care pentru teorie sunt alocate 120 de ore, iar pentru practică 240 de ore.
Toate persoanele interesate să urmeze aceste programe de formare profesională, sunt invitate să se înscrie la sediul Centrului de Formare Profesională din Bistriţa, strada Lalelelor, nr. 3A, telefon 0263 – 236296, interior 216.

Recomandari

Alte Articole