Aproape 50 de dascăli din Bistrița-Năsăud vor să devină experți în managementul educațional

Dascălii care fac parte din Corpul Național de Experți în Managementul Educațional au prioritate în obținerea funcției de director, astfel că se explică numărul mare de dosare depuse la ISJ Bistrița-Năsăud. În perioada 28 februarie-1 martie 2013, 48 de cadre didactice și-au întocmit portofoliul prevăzut de metodologia aprobată prin Ordinul  nr. 5549, al Ministrului Educatiei.

Calendarul desemnării noilor experți în management educațional este următorul:

6-14 martie 2013 – Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS.
15 martie 2013 – Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
18-22 martie 2013 – Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN.
18-26 martie 2013 – Soluţionarea contestaţiilor.
28 martie 2013 – Afişarea rezultatelor finale.
1 aprilie 2013 – Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în managementul educational este legiferată de Ordinul  nr. 5549, al Ministrului Educatiei,  din 6 octombrie 2011.

Raimond Petruț

Recomandari

Alte Articole