Asociația Forestierilor din România vs. Romsilva

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, organizație patronală și profesională reprezentativă a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicășimodul în care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înțeles să pună în aplicare prevederile acestui act normativ, ASFORatrage atenția asupra următoarelor aspecte:

HG nr.924/11.11.2015 produce prin prevederile sale o schimbare radicală în ceea ce privește administrarea pădurilor proprietate publică a statului și a UAT-urilor. Prin acest act normativ a fost eliminată posibilitatea pe care a avut-o RNP Romsilva de a reține preferențial parchete de exploatare, pe care apoi le-a valorificat în regie proprie sau prin prestări de servicii,aceasta reprezentând principala sursă de corupție din sistemul de administrare a unei importante resurse a statului – fondul forestier.

În conformitate cu legea, misiunea principală a RNP Romsilva este aceea de administrare, pază, îngrijire a pădurii, precum și executarea programului de împăduriri anuale și de investiții în infrastructura forestieră, pentru care are la dispoziție importante fonduri, care rămân însă blocate în conturile contabile destinate acestor activități.

În schimb, RNP Romsilva alege să desfășoare activități economice de exploatare și prelucrare a lemnului, activități care le sunt folositoare doar structurilor proprii și în mică măsură Statului și pădurii însăși.

Încercările pe care RNP Romsilva le face pentru anularea unei hotărâri de Guvern, prin care sunt puse în aplicare reguli ale economiei de piață și ale principiului transparenței și liberei concurențe sunt de natură să afecteze grav activitatea a peste 11.500 de societăți comerciale cu capital privat și a peste 85.000 de angajați din exploatarea și industrializarea lemnului, care asigură alte 50.000 de locuri de muncă în industrii conexe.

În aceste condiții, Asociația Forestierilor din România – ASFORsolicită Guvernului României să dispună controlul activităților RNP Romsilva pentru respectarea prevederile legale în vigoare.

NICOLAE ȚUCUNEL

PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

Recomandari

Alte Articole