BISTRIȚA: În lipsă de personal, poliția locală face angajări

Poliţia locală a municipiului Bistriţa anunţă organizarea în data de 17 iunie 2013, orele 10.00 (proba scrisă), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, de poliţist local clasa I grad principal, funcţie temporar vacantă, la Biroul Contabilitate. Concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

Condiţiile specifice de participare sunt următoarele:
– să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfăşura la sediul Poliţiei locale a municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 2 – iar dosarele de înscriere se depun în maximum 8 zile de la data publicării anunţului, la sediul instituţiei. Bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 07 iunie 2013.

Recomandari

Alte Articole