Bistrițeni, fiți atenți atunci când folosiți sobele în anotimpul rece!

Statistica incendiilor arată că din cauza temperaturilor scăzute înregistrate în această perioadă şi folosirea intensivă a mijloacelor locale de încălzire, se înregistrează un număr mare de incendii la locuinţele populatiei, ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează de cele mai multe ori cu tragedii. Pentru a preîntâmpina producerea acestor evenimente, ISU Bistriţa recomandă cetăţenilor să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:

 

1. Măsuri preventive de apărare împotriva incendiilor pentru mijloacele locale de încălzire şi centrale termice.

 •  sobele de metal  nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde usor.
 • este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă inălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm.
 • este interzis să se folosească sobe cu uşiţele defecte.
 • este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă.
 • este interzis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice, haine  sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor.
 • focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor.
 • centralele termice se dotează cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu şi se echipează cu instalaţii de stingere a incendiilor conform reglementărilor in vigoare.

 

2.  Verificarea şi întreţinerea coşurilor de fum.

 • coşurile de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat, cel puţin o dată pe an.
 • în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri.
 • coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid necurăţate.

 

3. Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice.

 • este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni şi improvizaţii, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace.
 • este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie, etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat.
 • este interzisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: reşou, radiator, aerotermă, etc.
 • este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate.

 

 

Stimaţi cetăţeni: ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU DECÂT  SĂ-L STINGI !

 COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Persoană de contact: plt. Marius Rus

Recomandari

Alte Articole