COLIBIȚA: Tabăra de vară „Bucuria de a fi tânăr”

Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Bistriţa, Năsăud şi Beclean a organizat în aceste zile o tabără la Colibiţa, unde au participat un număr de 40 de tineri şi 10 voluntari. Plecarea a fost din Bistriţa, luni dimineaţă, iar în jurul amiezii au început activităţile specifice taberei. Tinerii participanţi au avut la dispoziţie două terenuri de sport, un loc de rugăciune, foişoare pentru ateliere şi sală de mese.

După jocurile introductive, unde tinerii s-au cunoscut şi au aflat care vor fi colegii pe parcursul celor cinci zile, au urmat grupuri de discuţie pe categorii de vârstă, unde tema discutată a fost: rolul adolescenţilor în Biserică. La această activitate, participanţii au adresat întrebări preotului taberei, iar răspunsurile le-au aflat după programul de rugăciunii de seară, întrucât un bun creştin îşi începe şi termină ziua cu o rugăciune. Printre invitaţii noştri s-au numărat pr. Gavril, duhovnicul Mănăstirii de la Piatra Fântânele, şi pr. Simon Bretfelean, care ne-au împărtăşit din bogata lor experienţă duhovnicească. Pentru a vedea modele de vieţuire creştină şi linişte duhovnicească, maica stareţă, cu alte două maici de la Mănăstirea Piatra Fântânele, au organizat două ateliere, unul de litografie şi altul de împletire a cruciuliţelor de piept. Luând contact direct cu viaţa monahală, tinerii au trăit momente de neuitat şi au putut afla despre ce înseamnă a fi un om al lui Dumnezeu. În această tabără, participanţii şi-au putut dezvolta abilităţile artistice şi practice, prin participare la ateliere propuse, cum ar fi: teatru, chitară, modelaj FIMO, pictat tricouri, gastronomie, prim-ajutor, iar spre sfârşitul programului a fost prezentat, de către dna Rita Kondor de la Asociaţia ProVita Bistriţa, programul „Vreau să aflu”. Şi cum vârful muntelui te cheamă la meditaţie, a fost organizată o drumeţie, pentru a putea vedea, admira şi contempla frumuseţile naturii, vizitând cu acest prilej un loc de legendă al zonei, Tăul Zânelor.

Bucuria a fost deplină atunci când l-am avut în mijlocul nostru pe Înalt Preasfinţitul Părinte Andrei, care, în duh de rugăciune şi de blândeţe, le-a vorbit tinerilor despre importanţa lor în societate, punându-le în faţă mai multe modele vrednice de urmat. Amintindu-le despre legătura strânsă dintre ucenic şi discipol sau ucenic şi duhovnic, Înalt Preasfinţia sa a dat ca exemplu pe Sf. Ap. Pavel şi îndemnurile pe care le-a adresat ucenicilor Tit şi Timotei. Totodată, i-a îndemnat să devină misionari, punându-le înainte două căi de urmat, şi anume: exemple de vieţuire ale sfinţilor (cum ar fi Sf. Ioan Valahul), dar şi îndemnul la multă lectură, recomandându-le să citească opera lui Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Gala Galaction, Dostoievski şi, nu în ultimul rând, cărţile părintelui Virgil Gheorghiu. La finalul vizitei, tinerii i-au pregătit Înalt Preasfinţitului un program artistic, realizând şi o expoziţie de icoane, cruciuliţe, pictură şi modelaj. Şi cum în viaţa duhovnicească toate merg spre întâlnirea cu Hristos, participanţii au avut posibilitatea de a se spovedi, urmând să se împărtăşească la Sfânta Liturghie.

Obiectivul acestei tabere a fost îmbinarea activităţilor liturgice cu cele catehetice, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, artistice şi practice, cu momente de jocuri sportiv-recreative.

Pornind de la proverbul „Spune-mi şi voi şti, arată-mi şi-mi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege”, considerăm că obiective propuse au fost atinse, iar participanţii s-au întors acasă îmbogăţiţi sufleteşte, iar din plinătatea bucuriei lor vor putea dărui şi celorlalţi.

preot Tudor Mudure-Iacob, inspector eparhial pentru tineret

Recomandari

Alte Articole