Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se întrunește în ședință ordinară miercuri, 26 iunie

Consilierii județeni vor discuta pe marginea a 16 proiecte de hotărâri, din care 14 îi aparțin președintelui CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, iar 2 ,,vicelui” Alexandru Pugna. Vezi aici ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului detaliat de venituri şi cheltuieli la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului detaliat de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului detaliat de venituri şi cheltuieli la Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud pe anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului detaliat de venituri şi cheltuieli la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor detaliate de venituri şi cheltuieli, organigramelor şi a numărului de posturi ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului detaliat de venituri şi cheltuieli, organigramei şi a numărului de posturi ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 29 din 19.10.1999 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 30 din 30.08.2001

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind acordul de trecere a imobilului Vila nr. 1, situată în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Trandafirilor nr. 13A, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a judeţului

Bistriţa-Năsăud şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/06.03.2013 privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Alexandru Pugna – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr. 2 la Hotărârile Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 81/2013, nr. 83/2013 şi nr. 86/2013 – Programele culturale la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Alexandru Pugna – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Inocenţi Bistriţa a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

16. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a schimbului de elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud şi districtul Kyffhäuser, landul Turingia din Republica Federală Germania, în anul 2013

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

17. Diverse.

Recomandari

Alte Articole