Consiliul Local Bistrița este convocat în ședință ordinară joi, 26 martie Reviewed by CD on . Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat  în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2015, ora 14,00.  Pe ordinea de zi se regăsesc 23 de proiecte Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat  în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2015, ora 14,00.  Pe ordinea de zi se regăsesc 23 de proiecte Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Consiliul Local Bistrița este convocat în ședință ordinară joi, 26 martie

Consiliul Local Bistrița este convocat în ședință ordinară joi, 26 martie

Consiliul Local Bistrița este convocat în ședință ordinară joi, 26 martie

Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat  în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2015, ora 14,00.  Pe ordinea de zi se regăsesc 23 de proiecte de hotărâri.

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiuniii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr.3/D din 29.05.2009
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Criteriilor de atribuire aprobate prin Hotărârea nr.90/10.09.2014 a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru modificarea Hotărârii nr.68/03.07.2014 privind reglementarea activităţii de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj, precum şi a activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local pentru anul 2015

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistrița și Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, pentru imobilul situat în municipiul Bistrița, str.Spiru Haret nr.6, etaj I, cu destinația de „Bibliotecă Școlară”
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistrița și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, pentru imobilul situat în str.Castanului, nr.2, sc.A, ap.3 și sc.D, ap.44, parter, cu destinația de „Activități social culturale – Grădiniță de copii”
 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa în suprafaţă de 2.553.891 mp, identificat în CF Bistriţa 61245, nr.cadastral 61245, precum şi alipirea terenului în suprafaţă de 25.000 mp, identificat în CF Bistriţa nr.59831 şi nr.cadastral 59831, situat în localitatea componentă Unirea, Zona Poligon
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoşului, în scop agricol
 5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.222/23.12.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate în intravilanul municipiului Bistriţa şi localităţile componente
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistrița, care au fost transmise în administrarea Societăţii AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.79/27.06.2013 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri de valorificare a spaţiilor proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situate în punctele termice din municipiu
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Bistrița
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa în conformitate cu Hotărârea nr.21/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2015
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţele de gaze naturale pentru alimentarea Parcului Industrial Bistriţa Sud”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15, municipiul Bistriţa, beneficiar Municipiul Bistriţa
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii de locuinţe individuale” în municipiul Bistriţa, Ridul La Soare, beneficiar Doce Ioan
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2015
 15. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în Semestrul II 2014
 16. Notificarea domnilor Coptil Valentin şi Coptil Viorica, Mogovan Oltiţia, Crăciun Ioan şi Crăciun Adriana, Fechete Iacob şi Fechete Viorica, Fechete Alexandru şi Fechete Marina din Bistriţa, prin Cabinet de Avocat Valer Covrig-Cudrec, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.101286/15.12.2014, prin care solicită luarea tuturor măsurilor legale ce se impun în vederea deschiderii accesului public la str.Grigore Moisil integral şi asigurarea legăturii cu str.Grigore Pletosu, proprietatea publică a municipiului Bistriţa.
 17. Adresa nr.194/13.01.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.2676/13.01.2015, prin care solicită alocarea în anul 2015 a sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pentru întreţinere, funcţionare şi investiţii şi Informarea nr.66727/20.08.2014 a Administratorului Public, Direcţiei Economie şi Direcţiei Administraţie Publică.
 18. Adresa Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud nr.911/29.12.2014, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.104255/30.12.2014 prin care solicită Consiliului local al muncipiului Bistriţa acceptul de donaţie către Municipiul Bistriţa cu titlu gratuit pentru a fi incluse în patrimoniul cultural, a lucrărilor de artă – busturile compozitorilor Tudor Jarda şi Nicolae Bretan şi a protopopului Grigore Pletosu.
 19. Informarea nr.3653/15.01.2015 a Direcţiei Patrimoniu cu privire la oferta de preţ depusă de către SC CONSULT IMOBIL SRL pentru un bloc de locuinţe în regim de înălţime P+6E situat în Bistriţa, str.Subcetate, cu un număr de 68 unităţi locative.
Clip to Evernote

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus