Forța Civică B-N: Clasa pregǎtitoare = punte de trecere de la grǎdiniţă la şcoalǎ sau traumǎ psihologicǎ?!

Am fost plăcut surprinsǎ sǎ constat cǎ Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 este suficient de clarǎ astfel ȋncȃt sǎ nu sufere interpretǎri, şi totuşi…

Cine a mers sǎ-şi ȋnscrie copilul la vreo şcoalǎ din oraş şi ȋnainte sau dupǎ ȋnscriere sǎ nu fi auzit cuvintele: “Nu avem destule sǎli de clasǎ. Dacǎ vǎ convine ȋn internat bine, dacǎ nu, mergeţi la altǎ şcoalǎ!” sau “ Ǎstea sunt condiţiile, nu sunt bani la buget, dacǎ vǎ convine bine, dacǎ nu, mergeţi la altǎ scoalǎ – vedeţi cǎ tot aşa e!”?

Şi cȃţi pǎrinţi au avut şansa sǎ ia decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la opţiunea pentru o unitate de învăţământ sau alta?

Cȃte unitǎţi de învăţământ au pus la dispoziţie şi informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii corespunzătoare clasei pregătitoare (în spaţiul şcolii sau al unei grădiniţe), la posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală“, la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar, etc.? Cȃte şcoli au prezentat ȋn „Ziua porţilor deschise“ exact sǎlile ȋn care urma se se desfǎşoare clasa pregǎtitoare şi cȃte au afişat poze cu acestea pe site-ul propriu sau al Inspectoratului Şcolar?

Ȋn cȃte şcoli din oraşul Bistriţa nu existǎ clădiri ȋn care funcţioneazǎ sǎli de clasǎ fǎrǎ sǎ respecte cerinţele actuale privind normele de igienǎ, normele de proiectare, realizare şi exploatare a construcţiilor pentru şcoli şi licee şi normele generale de apărare ȋmpotriva incendiilor? Lipsesc cele mai elementare lucruri – grupuri sanitare separate pe sexe.

Ȋn cȃte şcoli sǎlile de clasǎ nu sunt gestionate ca şi cum ar fi proprietatea privatǎ a parinţilor care “au investit ȋn dotǎrile lipsǎ” sau a cadrelor didactice mai vechi, de parcǎ nu toţi copiii din şcoalǎ au dreptul sǎ le foloseascǎ ȋn mod egal şi optim?

Ȋn cȃte şcoli s-a respectat planul de şcolarizare şi s-a determinat numǎrul claselor pregǎtitoare ȋn funcţie de numǎrul copiilor din circumscripţie? În cazul ȋn care nu au avut suficiente sǎli ȋn cadrul şcolii de ce nu s-a cerut ajutorul Inspectoratului Şcolar pentru redistribuirea copiilor la alte şcoli?

Ȋn cȃte şcoli, ȋn care numărul cererilor de înscriere de la părinţi cu domiciliul în afara circumscripţiei şcolare a fost mai mare decât numărul de locuri libere, au fost aplicate criteriile de departajare, generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei?

Ȋn cȃte şcoli criteriile specifice de repartizare a copiilor ȋn clase nu au inclus şi existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau alte proceduri care nu respectă spiritul şi litera metodologiei?

Bistriţeni, treziţi-vǎ! Nu mai acceptaţi sǎ vi se arunce praf ȋn ochi!

Existǎ legi, norme şi metodologii a caror aplicare nu depinde nici de banii de la buget, nici de bunǎvoinţa celor desemnaţi sǎ le aplice! Sunt obligatorii!

Deocamdatǎ, eu aştept ca Inspectoratul Şcolar sǎ ne informeze cum s-a implementat şi aplicat Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 ȋn oraşul nostru şi astfel ȋntrebǎrile de mai sus pot avea rǎspuns.

Monica Hurlui – pǎrinte şi vicepreşedinte Forţa Civicǎ, organizaţia Bistriţa-Nǎsǎud

Recomandari

Alte Articole