ISU B-N: Măsuri de apărare împotriva incendiilor la folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire

Statistica incendiilor arată că anual se produc foarte multe incendii la gospodării cetăţeneşti, care au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv, a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează de cele mai multe ori cu tragedii. În acest sens, specialiştii din cadrul I.S.U. ,,BISTRIŢA” recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe, să ia măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe.Doar în anul 2013, peste 30 % din numărul incendiilor la gospodării cetăţeneşti au izbucnit pentru că nu au fost respectate următoarele măsuri:

Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;

În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri;

Coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid necurăţate;
Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;
NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;

NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;

Nu trebuie lăsat focul în sobe fără supraveghere, sau în grija copiilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Recomandari

Alte Articole