ISU B-N: Măsuri de prevenire a producerii incendiilor la gospodăriile cetățenești

Temperaturile atmosferice ridicate din această perioadă, pot favoriza creşterea numărului de incendii, în special, în zonele împădurite, păşuni, terenuri cultivate, depozite de furaje din gospodăriile populaţiei precum şi în locuinţele cetăţeneşti. Datorită acestui fapt, este necesar a fi luate măsuri preventive în vederea limitării producerii acestor evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante şi chiar cu pierderi de vieţi omeneşti.

Dintre aceste măsuri specifice care trebuie respectate de toţi cetăţenii, amintim:

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
– se interzice aprinderea focului în apropierea culturilor agricole şi a fondului forestier;
– pe timpul transportului furajelor cu autovehicule trebuie avut în vedere buna funcţionare a acestora precum şi dotarea lor cu stingătoare;
– se interzice aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări aprinse;
– se interzice utilizarea focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje;
– se impune protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
– evitarea suprasolicitării instalaţiilor electrice;
– supravegherea copiilor şi informarea cu privire la măsurile preventive ce trebuie respectate, precum şi conştientizarea acestora privind consecinţele asupra vieţii, bunurilor materiale şi mediului.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

cpt. Ioan Budurlean

Recomandari

Alte Articole