MODIFICĂRI LA NORMELE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 170 din 29.06.2015 – privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 02.07.2015, au fost aduse modificări semnificative în ceea ce privește valoarea / cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.

Dintre acestea, menționăm ca, până acum, valoarea minimă a sancțiunilor contravenționale prevăzută de Legea nr. 307 din 12.07.2006 – privind apărarea împotriva incendiilor – era cuprinsă între 100 si 500 de lei, iar valoarea maximă era cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Urmare a modificărilor și completărilor aduse de Legea nr. 170 din 29.06.2015, valoarea minimă a sancțiunilor contravenționale a urcat la intervalul cuprins între 500 și 1.000 lei, iar valoarea maximă a urcat între 30.000 și 100.000 lei.

Spre exemplificare, sancționarea neregulii de „punere în funcțiune a unei construcții fără deținerea autorizație de securitate la incendiu – pentru acele construcții care intra sub incidența acestei obligații”, conform Legii nr. 307din 12.07.2006 neregula era sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 2.500 și 5.000 de lei. La momentul actual, prin efectul Legii nr. 170 din 29.06.2015, neregula se sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 și 50.000 de lei.

Cea mai aspra sancțiune prevăzută de Legea nr. 170 din 29.06.2015 este stipulată la art. 44, pct. VI, adică „amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor – ca sancțiune contravențională complementară”, și se aplică pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre de guvern.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud, ca instituție specializată în protecția oamenilor, bunurilor și mediului în fața efectelor situațiilor de urgență, solicită tuturor deținătorilor de obiective ce se supun procesului de avizare / autorizare din punct de vedere al securității la incendiu, să ia măsurile urgente ce se impun pentru a intra în starea de legalitate.

                          INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ISU „BISTRIŢA”

Recomandari

Alte Articole