Ovidiu Crețu: ,,Putem avea un oraș frumos și curat dacă ne implicăm cu toții”

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 165/08.03.2012 dată în baza HCL nr. 153/2009 privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa, în perioada 15 martie – 15 aprilie 2013 se va desfăşura curăţenia de primăvară în cadrul Programului „Curăţenia de primăvară„.

Ovidiu Crețu, primarul municipiului Bistrița

Participarea locuitorilor municipiului la curățenia de primăvară este oligatorie. Aceștia trebuie:

  • să asigure curăţenia şi întreţinerea apartamentelor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, zonelor verzi şi parcărilor aferente blocurilor de locuinţe, respectiv a locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, zonelor verzi şi parcărilor aferente imobilelor, precum şi a terenurilor pe care le deţin;

  • să întreţină curăţenia la locurile de depozitare a reziduurilor menajere şi altor deşeuri în locurile de colectare a acestora, pe căile de acces din jurul blocurilor de locuinţe, respectiv a locuinţelor, la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare, în locurile de colectare a deşeurilor, pe căile de acces şi pe celelalte terenuri pe care le deţin;

  • să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, aleilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice formă legală,

  • să reamenajeze zonele verzi degradate din faţa blocurilor de locuinţe sau din faţa imobilelor unde locuiesc prin gazonarea acestora şi plantarea de flori şi să le întreţină permanent curate şi estetice;

  • să amplaseze jardiniere şi ghivece cu flori la ferestre, balcoane, terase şi alte locuri cu impact asupra spaţiului public, fiind interzisă expunerea oricăror obiecte inestetice, voluminoase;

  • să asigure întreţinerea faţadelor, respectiv să efectueze reparaţii şi zugrăveli la părţile comune aferente blocurilor de locuinţe şi a locuinţelor individuale prin înlocuirea geamurilor sparte, curăţirea, vopsirea sau înlocuirea uşilor de intrare în casa scării sau în imobilul unde locuiesc;

  • să efectueze curăţarea subsolurilor, beciurilor şi podurilor, ca acţiune premergătoare celei de deratizare şi dezinsecţie constând în asigurarea igienei în imobile, poduri, subsoluri etc.

  • să înlocuiască elementele degradate ale jgheaburilor, burlanelor şi învelitorii acoperişurilor blocurilor de locuinţe pentru a asigura scurgerea apelor meteorice;

  • să asigure depozitarea , în locurile special amenajate, a deşeurilor menajere, a celor rezultate din demolări conform contractului încheiat cu S.C.„URBANA”S.A. Bistriţa .

 ,,Pentru menţinerea curăţeniei în municipiul Bistriţa aceste obligaţii legale au caracter permanent şi trebuie respectate şi după încheierea Programului „Curăţenia de primăvară”. Astfel, se vor efectua controale cu privire la modul de respectare a obligaţiilor de către cetăţenii municipiului Bistriţa şi se vor aplica, după caz, amenzi contravenţionale cetăţenilor care nu respectă aceste obligaţii. PUTEM AVEA UN ORAŞ FRUMOS ŞI CURAT DACA NE IMPLICĂM CU TOŢII !” spune edilul municipiului Bistrița.

Recomandari

Alte Articole