Peştera Tăuşoare, în atenţia autorităţilor judeţene

Direcția de Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, lansează cererea de oferte de preț pentru atribuirea directă a contractului de prestări servicii:  Servicii de publicitate, realizare pagină website, relații cu publicul, organizare evenimente, film, reclamă, materiale promoționale, în cadrul proiectului: Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare – Contract de finanțare nr. 141798/12.07.2012.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 07.08.2012, ora 10:00, la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsaud, str. Petru Rareș, nr.1-2. Documentația de atribuire se poate ridica fără costuri de la sediul autorității contractante, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud,  camera 118.

Relații suplimentare se pot obține pe site-ul instituției, www.portalbn.ro, secțiunea Anunțuri de participare, sau la sediul Unității de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int 140, persoană de contact d-na Iulia Strugariu.

 

Recomandari

Alte Articole