Pompierii bistrițeni recrutează candidați pentru școlile de ofițeri și subofițeri

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud selecţionează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere din acest an, la următoarele unităţi de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 35 locuri – bărbaţi;Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova: 125 locuri – bărbaţi (100 locuri pentru subofiţeri, respectiv 25 locuri pentru maiştri militari.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m;

Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior MAI/MApN se primesc până în data de 19 iunie 2013, iar Fişele de înscriere pentru Şcoala de Subofiţeri de pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti până în data de 06 august 2013.

De asemenea, unitatea noastră recrutează candidaţi şi pentru instituţiile militare de învăţământ ale M.Ap.N, cum ar fi: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov, Academia Tehnică Militară Date şi alte instituţii militare de învățământ postliceal. Date suplimentare pot fi obţinute de pe site-urile www.academiadepolitie.ro, www.isu-bistrita.ro şi www.scoaladepompieri.ro sau la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud sau la telefon 0263/239404, int. 27010 – Biroul Resurse umane.

Recomandari

Alte Articole