2139 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Bistriţa-Năsăud in primele noua luni ale anului 2022

În primele noua luni ale anului 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud au fost încadrate în muncă 2139 persoane, dintre care 1017 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1161 au peste 45 de ani, 229 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 306 au între 25 și 35 de ani, iar 443 sunt tineri sub 25 de ani .
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1055 provin din mediul urban, iar 1084 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale+postliceale (764), urmate de cele cu studii gimnaziale (566). Numărul celor cu studii profesionale este de 483, cei cu studii superioare sunt în număr de 188, iar cei cu studii primare sunt în număr de 138.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2135 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în primele noua luni ale anului 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5368 persoane.

Recomandari

Alte Articole