Atenție la caniculă!

În conformitate cu legislația în vigoare, arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc în două exemplare.

           În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;

  • În perioadele de caniculă şi secetă arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare, prin ordin al prefectului; primarii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste perioade şi intervale.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA ARDEREA MIRIŞTILOR

 

  • condiţii meteorologice fără vânt;
  • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
  • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
  • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
  • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
  • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
  • pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

           De asemenea, în contextul menținerii temperaturilor ridicate, specifice acestei perioade a anului, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate la scăldat:

» scăldatul sa se facă doar în locurile special amenajate în acest sens;

» dacă nu știți să înotați foarte bine, nu vă aventurați în locuri periculoase, nesupravegheate; folosiți în acest scop doar bazinele special amenajate și supravegheate de personal calificat;

» nu vă scăldați în râuri, lacuri, canale de irigații sau de fugă ale râurilor sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci;

» se vor respecta întotdeauna recomandările administratorului locului de agrement și se va folosi întotdeauna echipamentul de protecție furnizat de acesta;

» le recomandăm părinților să-și supravegheze atent copii și să nu-i lase niciodată singuri în apă;

» este indicat ca autoritățile publice locale și operatorii economici care administrează sau au pe raza teritoriala cursuri de apă ori alte suprafețe de apă care pot prezenta pericol de înec, să identifice aceste locuri și să semnaleze acest pericol prin instalarea unor panouri de avertizare;

Recomandari

Alte Articole