Bacșiș să fie, dar să știe și fiscul bistrițean!

Se apropie scadența pentru cei care au înregistrat venituri din bacșiș. Până mâine, 25 iunie, operatorii economici trebuie să declare și să vireze impozitul aferent.

Bacşişul care rămâne la dispoziţia operatorului economic, respectiv nu se distribuie salariaţilor, este supus cotei standard de TVA de 24%, în cazul operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Taxa se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite. În acest caz, sumele provenite din bacşiş se înregistrează în contabilitate la alte venituri, intră în baza de impunere a impozitului pe profit /venit microîntreprindere, urmând ca impozitul total rezultat să se declare prin Declaraţia 100 – ca impozit pe profit sau impozit pe venit microîntreprindere.

Bacşişul care se acordă salariaţilor, este încadrat în categoria veniturilor din „alte surse” reglementate de art. 78 din Codul fiscal şi pct. 152 din Normele de aplicare a acestuia, aprobate prin HG nr. 44/2004. Impozitul în acest caz, se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut, fără a fi asimilat venitului din salarii şi se declară prin Declaraţia 100, cod 690 –Impozit pe venituri din alte surse. Declaraţia se depune la organul fiscal până în data de 25 a lunii următoare distribuirii bacşişului, dată până la care se face şi plata la bugetul de stat a impozitului. Aceste sume urmează a se aduc la cunoștința organului fiscal şi prin declaraţia anuală formular – 205, care are termen de depunere până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului următor.

Recomandari

Alte Articole