BISTRIŢA: Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului de reabilitare şi modernizare a Centrului Comunitar pentru Tineret CETIN

Primăria municipiului Bistriţa implementează proiectul „Reabilitarea şi Modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret CETIN, str. Liviu Rebreanu nr. 18, cod SMIS 7325”.

Întregul proiect vizează lucrări de consolidare a fundaţiei şi a şarpantei / planşeului de lemn, consolidarea pereţilor structurali, refacerea faţadelor, amenajare exterioară şi interioară, amenajarea curţii interioare, refacere / modernizare / executare a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, precum şi dotări specifice acestui centru.
Valoarea totală a acestui proiect este de 2.596.809,89 lei, din care 98% este finanţare nerambursabilă şi 2% reprezintă contribuţia Primăriei municipiului Bistriţa.

În ultima perioadă, în cadrul proiectului s-au realizat ample lucrări de reabilitare şi consolidare a clădirii: desfacere tencuieli şi pardoseli, demolare pereţi interiori nestructurali la parter şi etaj, consolidarea fundaţiei existente cu o reţea de grinzi din beton armat, desfacere planşeu din lemn peste parter şi refacere din beton armat, recompartimentare parter şi etaj, desfacere scară interioară din lemn acces mansardă şi refacere din beton armat, refacere parţială a şarpantei şi învelitorii, instalaţii interioare de canalizare, montare tubulatură pentru instalaţii interioare termice şi electrice.

În perioada următoare se au în vedere următoarele lucrări: continuare refacere şarpantă şi învelitoare, consolidare planşeu din bolţi de cărămidă istorică peste parter, finisaje, amenajări exterioare, instalaţii sanitare, termice, electrice şi de gaze naturale, instalaţii exterioare, racorduri, branşamente.

Recomandari

Alte Articole