Ce trebuie să știe bistrițenii care lucrează în străinătate

Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obţin venituri din strainătate sau din România şi pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare datorează pentru aceste venituri, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilităţii asigurării, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare pentru a nu achita şi in România contribuţie de asigurări sociale de sănătate este necesar să faceţi dovada valabilităţii asigurării în statul respectiv în care realizaţi venituri, astfel:

     – în cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

      – în cazul in care activitatea se desfăşoară într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între Romania şi statul în care persoana îşi desfăşoară activitatea există un acord sau convenţie în domeniul securităţii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenţiei.

Informaţii detaliate se pot obţine:

  1. accesând pagina de Internet, anaf.ro;
  2. la serviciille pentru contribuabili

 

Recomandari

Alte Articole