Facilități acordate celor care angajează șomeri

Conform  art. 93 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor, pe care le mențin în activitate pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj. Mai trebuie știut că:

Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, și constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în condițiile menţionate mai sus, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 86 din Legea nr. 76/2002, beneficiază de reducerea la plata contribuției menţionată mai sus, numai pentru șomerii încadrați peste nivelul de 50% din locurile de muncaă nou-create prevăzute.

Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în conditiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, beneficiază de reducere la plata contribuției, numai pentru șomerii încadrați pe alte locuri de muncă decat cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile.

 

sursa: ANOFM

Recomandari

Alte Articole