Măsuri de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult

Pentru desfăşurarea unor Sărbători Pascale ferite de pericolul incendiilor, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Bistriţa au desfăşurat în perioada premergătoare acţiuni de control la toate lăcaşurile de cult din judeţ, în vederea evaluării condiţiilor de securitate la incendiu.

 

 

Având în vedere prevederile art. 14 literele d şi h din Legea 307/2006, a fost angrenată, în această perioadă, inclusiv la Slujba de Înviere şi componenta preventivă a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al fiecărei primării, în controale de prevenire a incendiilor la lăcaşurile de cult din localitate. Pe timpul controalelor se verifică dacă sunt asigurate următoarele măsuri:
– stabilirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice, cu accent pe utilizarea focului deschis, evacuarea persoanelor participante la slujbele religioase şi menţinerea accesului liber pe căile de intervenţie;
– limitarea accesului credincioşilor în lăcaşurile de cult, până la capacitatea normată, îndepărtarea covoarelor nefixate pe pardoseală şi menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă pe timpul slujbelor religioase, organizarea, de preferinţă, a manifestărilor cu public numeros în exterior;
– verificarea existenţei mijloacelor iniţiale de stingere şi instruirea personalului pentru cunoaşterea modului de funcţionare a stingătoarelor, a mijloacelor tehnice P.S.I. şi a posibilităţii alimentării cu apă în caz de incendiu, asupra modului de acţiune în caz de incendiu;
– stabilirea modalităţilor de alertare operativă a forţelor de intervenţie;
– suporturile pentru lumânări trebuie amplasate în afara bisericii;
Atenţionăm cetăţenii să fie foarte atenţi cum manevrează lumânările aprinse pe timpul cât se află la slujbă şi unde le amplasează acasă faţă de materialele uşor inflamabile.
Având în vedere că în zilele de 1 şi 2 mai în zonele de agrement va fi o afluenţă foarte mare de cetăţeni, pentru prevenirea declanşării incendiilor vă recomandăm următoarele măsuri:
– amenajarea unor locuri speciale pentru camping și grătare;
– nu se va aprinde focul în pădure pe timp de vânt;
– înainte de aprinderea focului, se va curăţa locul de materiale care se pot aprinde uşor;
– lângă foc se va păstra o rezervă de apă, pentru a putea stinge imediat vegetaţia uscată ce s-ar putea aprinde;
– sunt interzise fumatul şi focul deschis, instalarea corturilor, parcarea autoturismelor precum şi aprinderea grătarelor în alte locuri decât cele amenajate special;
– este interzis accesul cu autovehicule personale pe drumurile forestiere şi aprinderea focului la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii.
Le recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru a se bucura de zile de relaxare cât mai plăcute și lipsite de evenimente negative.

STIMAŢI CETĂŢENI:
ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU DECÂT SĂ-L STINGI!

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE I.S.U. “BISTRIŢA”

Recomandari

Alte Articole