Peste 7.600 de cereri pentru încălzirea locuinței cu lemne au fost depuse în Bistrița-Năsăud

Conform OuG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, până la sfârşitul lunii noiembrie 2014 au fost transmise de către primării solicitările persoanelor, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud şi la furnizorii de gaze naturale şi energie electrică, solicitări pentru decontarea unui număr de 7.635 cereri de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, din care 5.834 cereri ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 1.785 cereri ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi 16 cereri ajutoare de încălzire cu energie electrică. În anexa nr. 1 este prezentată o situaţie comparativă a numărului de beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei în luna noiembrie din ultimele patru sezoane reci.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud a solicitat, în data de 02.12.2014, deschidere de credite în vederea plăţii ajutoarelor de încălzire cu lemne către primării în sumă totală de 1.240.620 lei

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

  1. începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
  2. începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
  3. începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Pentru a beneficia de aceste ajutoare consumatorii vulnerabili trebuie să depună, la primăria de domiciliu, o cerere însoţită de documente justificative privind componenţa familiei şi veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii. Aceste venituri calculate pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1,230 ISR (615 lei).

De asemenea pentru a putea beneficia de ajutor de încălzire persoanele singure, respectiv familiile nu trebuie să aibă în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, bunuri care se regăsesc în anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a HG nr. 50/2011, modificată prin HG nr. 778/2013. Aceste bunuri se regăsesc în anexa 2 la prezentul comunicat.

Director executiv

Bob Nastasia-Ani

Recomandari

Alte Articole