Programe de formare profesională organizate de AJOFM Bistriţa-Năsăud

Pentru anul 2023, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud și-a propus prin Planul Județean de Formare Profesională organizarea a 42 programe de formare profesională organizate pentru 31 de ocupații, pentru calificarea a 586 șomeri.
In cursul lunilor ianuarie şi februarie, s-au derulat prin Centrul propriu de Formare Profesională din cadrul AJOFM Bistrița-Năsăud, 6 programe de formare profesională în ocupațiile: “Agent de securitate”, “Coafor”, “Cofetar patiser”, “Inspector resurse umane”, la Bistriţa, “Lucrător finisor pentru construcţii” la Năsăud și “Administrator pensiune turistică” la Beclean.
Din luna martie, vor începe alte 4 programe de formare profesională în ocupațiile: “Asistent personal profesionist” (Bistrița), „Lucrător comercial” (Sângeorz-Băi), “Competenţe digitale (TIC)” (Bistrița) și “Vopsitor universal” (Beclean).
Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente:
– cerere tip (se completează la sediul AJOFM BN);
– copie act de identitate;
– copie certificat de naştere;
– copie certificat căsătorie (pentru femei);
– copie diplomă studii (ultimul act de studii);
– carnet de şomer sau adeverinţă din care să rezulte că persoana este înregistrată la
AJOFM BN ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;
Persoanele interesate să urmeze un program de formare profesională organizat de agenţie, sunt invitate să se înscrie la sediul Centrului de Formare Profesională din Bistriţa, strada Gării, nr. 2 – 4, etaj ll, telefon 0263 – 236296.

Recomandari

Alte Articole